Hva er Mindfulness? 

Mindfulness er forkortelse for mindfulness meditasjon praksis. Dette er en form for selvopplærings-trening tilpasset buddhistisk mindfulness meditasjon. Mindfulness handler om å være klar over hva som skjer i nåtid, øyeblikk for øyeblikk, uten å dømme om hva vi merker. Mindfulness meditasjons-praksis er en viktig ingrediens i en rekke bevisbaserte psykoterapier, inkludert dialektisk atferdsterapi (DBT) og aksept- og engasjementsterapi (ACT). 

 

Hvorfor skal jeg øve på Mindfulness? 

Våre sinn kan være fokusert på ting i fortid, nåtid eller fremtid. Vi minner ofte og oss selv om ting som allerede har skjedd, eller bekymrer oss for ting som kan skje. Dette kan ofte være forstyrrende og stressende. Midfulness er også en form for sanse trening, det og være bevisst på hver enkelt sans, og koble seg på og av i øyeblikket. 

 

Hvorfor trenger jeg å trene? 

Kan jeg ikke være oppmerksom på nåværende øyeblikk allerede? Vi kan alle være oppmerksomme på nåtid, i hvert fall for en kort stund. Hvis du ikke har prøvd Midfulness før, skjønner du kanskje at oppmerksomheten din vandrer og ikke lett kontrolleres. Mindfulness styrker vår evne til å være oppmerksom i det nåværende øyeblikk, men det øker også vår bevissthet om hvordan våre sinn fungerer. Folk som praktiserer Mindfulness regelmessig, vet at det hjelper deres evne til å holde seg i det nåværende øyeblikk uten å bli dømt. Hva betyr det å “dyrke en ikke-fordømmende holdning”? Shakespeare sa “there is nothing is either good or bad, but thinking makes it so”, og dette er en kjerne ide i behandlinger som kognitiv atferdsterapi. Det å dømme egne erfaringer kan ofte føre til at vi blir ganske bekymret. For eksempel, tanker som “dette er fryktelig” og “jeg kan ikke ta noe mer” er begge dommer knyttet til frykt. Å øve oppmerksomheten lærer oss å akseptere mer av vår erfaring uten å dømme den. Dette har vist seg å hjelpe folk til å leve mer fullkomment.

 

Noen hjelpfulle sitater om mindfulness

“If you let cloudy water settle, it will become clear. If you let your upset mind settle, your course will also

become clear”


“Mindfulness means paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment, and

non-judgmentally”


“The non-judgemental observation of the ongoing stream of internal and external stimuli as they arise”

 

“Keeping one’s consciousness alive to the present reality”


“Mindfulness is simply the knack of noticing without comment whatever is happening in your present

experience”